پلن طلایی سئو خارجی

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پلن طلایی سئو خارجی

 • ۶ ریپورتاژ رایگان در سایت های با (۴ ریپورتاژ در سایت های با PA بالای ۶۰)
 • دائمی بودن ریپورتاژ ها
 • تولید ریپورتاژ رایگان
 • ارائه سوشیال سیگنال
 • ۲ ریپورتاژ دائمی در سایت عصر اطلاعات
 • +ریپورتاژ دائمی وبلاگی
 • ۴۵ دقیقه جلسه منتورینگ گوگل میت
 • ۱۰ ساعت مشاوره تلگرامی

توضیحات

پلن طلایی سئو خارجی

 • ۶ ریپورتاژ رایگان در سایت های با (۴ ریپورتاژ در سایت های با PA بالای ۶۰)
 • دائمی بودن ریپورتاژ ها
 • تولید ریپورتاژ رایگان
 • ارائه سوشیال سیگنال
 • ۲ ریپورتاژ دائمی در سایت عصر اطلاعات
 • +ریپورتاژ دائمی وبلاگی
 • ۴۵ دقیقه جلسه منتورینگ گوگل میت
 • ۱۰ ساعت مشاوره تلگرامی

توضیحات تکمیلی